Điểm tin giao dịch 13.12.2018

13/12/2018 15:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 960,25 -1,03 -0,11% 3.829,57      
VN30   928,90 1,20 0,13% 2.039,22      
VNMIDCAP 976,84 -0,26 -0,03% 845,64      
VNSMALLCAP 814,45 0,31 0,04% 314,76      
VN100   886,15 1,13 0,13% 2.884,85      
VNALLSHARE 883,48 1,14 0,13% 3.199,61      
VNCOND 1.023,23 -1,75 -0,17% 187,89      
VNCONS 892,44 3,59 0,40% 619,04      
VNENE   585,08 -1,69 -0,29% 63,51      
VNFIN   768,48 -1,53 -0,20% 617,57      
VNHEAL 1.018,87 -0,78 -0,08% 67,82      
VNIND   637,97 -0,31 -0,05% 578,53      
VNIT   793,38 3,25 0,41% 52,11      
VNMAT 1.004,47 7,06 0,71% 366,41      
VNREAL 1.278,14 2,51 0,20% 559,67      
VNUTI   770,94 1,08 0,14% 78,29      
VNXALLSHARE 1.348,04 1,12 0,08% 3.923,42      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
145.835.490 2.888      
Thỏa thuận
Put though
26.020.212 942      
Tổng
Total
171.855.702 3.830      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 11.650.780 SVT 6,94% APG -7,00%    
2 STB 8.926.020 NVT 6,91% HLG -6,97%    
3 ASM 6.854.830 TIE 6,89% TMT -6,95%    
4 MBB 6.756.620 PIT 6,82% BRC -6,95%    
5 HPG 6.720.160 KAC 6,77% EMC -6,84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.553.950 11,38% 16.881.571 9,82% 2.672.379    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
789 20,60% 829 21,65% -40    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 6.096.480 VNM 542 KBC 794.890    
2 VNM 4.011.846 HPG 207 STB 782.720    
3 CTG 2.155.360 MSN 95 SSI 627.250    
4 ITA 2.049.110 VIC 93 VSC 534.090    
5 STB 1.549.460 VCB 56 ITA 523.710    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PHR PHR giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 29/03/2019.
2 DRC DRC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 28/12/2018.
3 UIC UIC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, ngày thanh toán: 27/12/2018.
4 PAC PAC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 25/12/2018.
5 TTE TTE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 20/12/2018.
6 GDT GDT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 27/12/2018.