Điểm tin giao dịch 13.12.2018

13/12/2018 15:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 960,25 -1,03 -0,11% 3.829,57      
VN30   928,90 1,20 0,13% 2.039,22      
VNMIDCAP 976,84 -0,26 -0,03% 845,64      
VNSMALLCAP 814,45 0,31 0,04% 314,76      
VN100   886,15 1,13 0,13% 2.884,85      
VNALLSHARE 883,48 1,14 0,13% 3.199,61      
VNCOND 1.023,23 -1,75 -0,17% 187,89      
VNCONS 892,44 3,59 0,40% 619,04      
VNENE   585,08 -1,69 -0,29% 63,51      
VNFIN   768,48 -1,53 -0,20% 617,57      
VNHEAL 1.018,87 -0,78 -0,08% 67,82      
VNIND   637,97 -0,31 -0,05% 578,53      
VNIT   793,38 3,25 0,41% 52,11      
VNMAT 1.004,47 7,06 0,71% 366,41      
VNREAL 1.278,14 2,51 0,20% 559,67      
VNUTI   770,94 1,08 0,14% 78,29      
VNXALLSHARE 1.348,04 1,12 0,08% 3.923,42      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
145.835.490 2.888      
Thỏa thuận
Put though
26.020.212 942      
Tổng
Total
171.855.702 3.830      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 11.650.780 SVT 6,94% APG -7,00%    
2 STB 8.926.020 NVT 6,91% HLG -6,97%    
3 ASM 6.854.830 TIE 6,89% TMT -6,95%    
4 MBB 6.756.620 PIT 6,82% BRC -6,95%    
5 HPG 6.720.160 KAC 6,77% EMC -6,84%    
  &