Điểm tin giao dịch 17.12.2018

17/12/2018 15:29

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 933,65 -18,39 -1,93% 5.347,27      
VN30   901,41 -17,38 -1,89% 2.849,18      
VNMIDCAP 955,64 -19,52 -2,00% 965,23      
VNSMALLCAP 802,26 -10,55 -1,30% 194,88      
VN100   862,23 -16,19 -1,84% 3.814,41      
VNALLSHARE 860,36 -15,80 -1,80% 4.009,29      
VNCOND 998,44 -15,43 -1,52% 202,23      
VNCONS 874,45 -13,57 -1,53% 386,41      
VNENE   561,15 -20,41 -3,51% 109,86      
VNFIN   733,29 -23,99 -3,17% 1.525,09      
VNHEAL 1.015,45 -3,13 -0,31% 13,35      
VNIND   624,58 -8,69 -1,37% 722,19      
VNIT   766,04 -19,92 -2,53% 47,72      
VNMAT 967,24 -26,61 -2,68% 307,56      
VNREAL 1.263,98 -7,68 -0,60% 575,48      
VNUTI   750,25 -14,72 -1,92% 113,55      
VNXALLSHARE 1.313,50 -23,98 -1,79% 4.826,22      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
143.135.290 3.036      
Thỏa thuận
Put though
112.038.903 2.311      
Tổng
Total
255.174.193 5.347      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 57.046.758 HOT 6,94% VPH -7,38%    
2 TCB 23.025.920 TNC 6,79% DRL -6,96%    
3 ITA 17.768.300 HU1 6,78% TIE -6,95%    
4 FLC 11.653.410 TEG 6,67% APG -6,94%    
5 MBB 9.396.020 SJS 6,49% TTE -6,86%