HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu POW

18/12/2018 10:31

Sở GDCK TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như sau: