HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu HUB

19/12/2018 17:27

Sở GDCK TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau: