Điểm tin giao dịch 19.12.2018

19/12/2018 15:42

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 919,24 -8,01 -0,86% 4.588,39      
VN30   882,79 -7,89 -0,89% 2.188,69      
VNMIDCAP 940,70 -4,09 -0,43% 767,27      
VNSMALLCAP 791,81 -3,63 -0,46% 355,69      
VN100   845,23 -6,88 -0,81% 2.955,96      
VNALLSHARE 843,55 -6,82 -0,80% 3.311,65      
VNCOND 986,38 -1,54 -0,16% 148,36      
VNCONS 852,25 -10,47 -1,21% 336,86      
VNENE   545,42 -11,85 -2,13% 103,20      
VNFIN   725,42 -3,39 -0,47% 854,33      
VNHEAL 1.005,32 -2,16 -0,21% 16,00      
VNIND   617,54 -0,74 -0,12% 642,69      
VNIT   749,60 1,60 0,21% 35,60      
VNMAT 911,70 -27,88 -2,97% 453,38      
VNREAL 1.244,69 -6,93 -0,55% 623,30      
VNUTI   743,48 -7,31 -0,97% 87,94      
VNXALLSHARE 1.289,84 -9,89 -0,76% 4.163,52      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
119.410.210 2.659      
Thỏa thuận
Put though
66.680.116 1.929      
Tổng
Total
186.090.326 4.588      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 23.206.610 HLG 7,00% SJF -6,98%    
2 HPG 11.655.190 TDW 7,00% TIE -6,93%    
3 CTG 11.210.140 VNL 6,95% PTL -6,90%    
4 ITA 10.150.350 HOT 6,90% STG -6,82%    
5 FTS 8.516.251 SJS 6,77% TGG -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.818.860 6,35% 15.428.260 8,29% -3.609.400    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
406 8,85% 562 12,26% -156    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.962.960 HPG 149 PVD 741.490    
2 CTG 3.960.180 CTG 81 STB 438.810    
3 VPB 2.000.000 VNM 70 CII 361.890    
4 VRE 1.618.420 VJC 51 SSI 343.000    
5 DXG 1.082.740 VRE 51 ITA 300.750    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SAM SAM giao dịch không hưởng quyền – Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỉ lệ 100:3, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 7.253.572 cp.
2 CRE CRE giao dịch không hưởng quyền – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian: dự kiến từ tháng 12/2018  đến tháng 1/2019 và nội dung: thông qua 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3 TNA TNA nhận quyết định niêm yết bổ sung 17.023.120 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/12/2018.