Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức – phát hành cổ phiếu

20/12/2018 17:24

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng.