Điểm tin giao dịch 20.12.2018

20/12/2018 15:49

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 918,24 -1,00 -0,11% 3.643,45      
VN30   877,03 -5,76 -0,65% 1.765,65      
VNMIDCAP 949,48 8,78 0,93% 725,52      
VNSMALLCAP 791,39 -0,42 -0,05% 299,37      
VN100   841,94 -3,29 -0,39% 2.491,17      
VNALLSHARE 840,26 -3,29 -0,39% 2.790,53      
VNCOND 986,19 -0,19 -0,02% 129,94      
VNCONS 839,87 -12,38 -1,45% 361,07      
VNENE   547,32 1,90 0,35% 47,84      
VNFIN   719,57 -5,85 -0,81% 462,19      
VNHEAL 1.004,66 -0,66 -0,07% 20,97      
VNIND   617,04 -0,50 -0,08% 555,79      
VNIT   748,89 -0,71 -0,09% 37,60      
VNMAT 918,37 6,67 0,73% 349,92      
VNREAL 1.244,73 0,04 0,00% 777,57      
VNUTI   752,37 8,89 1,20% 39,17      
VNXALLSHARE 1.285,96 -3,88 -0,30% 3.570,38      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
107.806.880 2.245      
Thỏa thuận
Put though
39.086.862 1.399      
Tổng
Total
146.893.742 3.643      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 7.425.590 NTL 6,91% HPX -7,88%    
2 HNG 6.721.380 DRL 6,90% SGT -7,00%    
3 CTG 6.287.230 LMH 6,90% HAS -6,96%    
4 NVL 5.814.460 TIE 6,86% HVX -6,92%    
5 DLG 4.746.230 STG 6,78% HLG -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.097.300 8,92% 15.716.360 10,70% -2.619.060    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
448 12,31% 527 14,47% -79    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.758.630 VJC 122 BID 498.990    
2 CTG 3.735.920 HPG 112 CII 467.240    
3 VPB 3.200.000 CTG 76 SSI 381.680    
4 DXG 2.628.620 VPB 71 FCM 300.000    
5 GEX 1.672.830 VNM 68 KBC 265.190    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HPX HPX giao dịch không hưởng quyền – Phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 15.94%, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 27.496.497 cp.