Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

20/12/2018 18:07

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng.