Điểm tin giao dịch 25.12.2018

25/12/2018 15:52

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 897,94 -10,62 -1,17% 5.480,39      
VN30   865,69 -7,95 -0,91% 2.576,16      
VNMIDCAP 921,80 -17,43 -1,86% 1.207,53      
VNSMALLCAP 774,64 -10,33 -1,32% 377,08      
VN100   828,83 -8,87 -1,06% 3.783,69      
VNALLSHARE 826,96 -8,93 -1,07% 4.160,77      
VNCOND 979,65 -13,46 -1,36% 181,70      
VNCONS 831,50 -1,50 -0,18% 302,64      
VNENE   525,97 -15,96 -2,95% 110,26      
VNFIN   694,09 -16,39 -2,31% 798,56      
VNHEAL 984,10 -9,13 -0,92% 13,95      
VNIND   607,95 -12,46 -2,01% 1.703,20      
VNIT   739,16 -8,54 -1,14% 46,55      
VNMAT 918,77 -4,53 -0,49% 346,32      
VNREAL 1.233,47 -4,63 -0,37% 566,50      
VNUTI   714,96 -15,47 -2,12% 81,12      
VNXALLSHARE 1.262,67 -12,83 -1,01% 5.345,49      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
168.379.500 2.923      
Thỏa thuận
Put though
82.052.523 2.557      
Tổng
Total
250.432.023 5.480      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 22.669.640 LCM 6,94% HTT -7,00%    
2 EIB 10.926.150 DTT 6,91% IDI -6,99%    
3 MBB 10.576.230 HTL 6,76% TTE -6,99%    
4 ITA 9.416.360 HAI 6,67% HLG -6,99%    
5 GEX 8.485.480 HNG 6,64% QCG -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.732.560 3,09% 8.978.270 3,59% -1.245.710    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
243 4,44% 220 4,01% 23    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 DXG 3.759.670 DXG 87 HPG 861.140    
2 FLC 1.169.310 VNM 34 SSI 408.980    
3 HPG 1.110.840 HPG 33 AST 317.600    
4 SSI 792.900 AST 23 DXG 309.390    
5 PVT 689.660 GAS 22 DIG 294.020    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA1905 HCMA1905 ngày đăng ký cuối cùng – Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2018, lãi suất thanh toán: 9,65%, ngày thanh toán: 02/01/2019.
2 BTP BTP giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 30/01/2019.
3 DCM DCM giao dịch không hưởng quyền – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, thời gian: 10/1/2019 – 25/1/2019 và địa điểm: thông báo sau.
4 TBC TBC giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 20/2/2019.
5 TPB TPB nhận quyết định niêm yết bổ sung 184.747.131 cp (trả cổ tức và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/12/2018.
6 TNA TNA nhận quyết định niêm yết bổ sung 512.009 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/12/2018.