Điểm tin giao dịch 27.12.2018

27/12/2018 15:30

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 900,81 9,06 1,02% 3.159,44      
VN30   865,45 4,43 0,51% 1.597,86      
VNMIDCAP 932,49 13,62 1,48% 704,82      
VNSMALLCAP 777,72 3,98 0,51% 215,92      
VN100   830,28 5,46 0,66% 2.302,68      
VNALLSHARE 828,39 5,27 0,64% 2.518,60      
VNCOND 990,10 11,94 1,22% 121,54      
VNCONS 826,14 -1,85 -0,22% 435,22      
VNENE   538,18 12,06 2,29% 57,32      
VNFIN   701,07 8,94 1,29% 441,87      
VNHEAL 994,91 13,94 1,42% 15,74      
VNIND   602,24 -2,38 -0,39% 538,04      
VNIT   744,19 6,49 0,88% 38,92      
VNMAT 931,64 16,13 1,76% 326,96      
VNREAL 1.233,08 7,53 0,61% 473,44      
VNUTI   717,65 14,80 2,11% 60,31      
VNXALLSHARE 1.265,78 10,17 0,81% 3.363,56      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
112.522.140 2.295      
Thỏa thuận
Put though
39.163.199 865      
Tổng
Total
151.685.339 3.159      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 SBT 8.219.160 SII 7,00% STG -7,39%    
2 HAI 6.786.940 ABT 6,95% TIE -6,97%    
3 HPG 6.583.610 DTT 6,95% TGG -6,96%    
4 GEX 5.955.218 CLW 6,91% HTL -6,94%    
5 MBB 5.415.110 EMC 6,88% NAV -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.623.288 10,96% 13.611.678 8,97% 3.011.610    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
591 18,71% 413 13,08% 178    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 EIB 4.866.200 VNM 125 HPG 2.547.360    
2 HPG 2.960.420 HPG 91 KDH 1.175.900    
3 VPB 2.000.000 CTD 81 KBC 1.035.390    
4 VRE 1.945.000 EIB 67 BID 982.480    
5 CII 1.591.170 VRE 57 SBT 739.770    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BWE BWE giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%, ngày thanh toán: 28/02/2019.
2 BWE BWE giao dịch không hưởng quyền – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thời gian: Tháng 03/2019 và địa điểm: VP Công ty, số 11 Ngô Văn Trị, TT Thủ Dầu Một, Bình Dương. 
3 THI THI giao dịch không hưởng quyền – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, thời gian: 16/1/2019 và địa điểm: CTCP Thiết bị điện, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai..
4 VNM VNM giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/2/2019.
5 NT2 NT2 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 09%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
6 TNA TNA niêm yết và giao dịch bổ sung 17.023.120 cp (phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần) tại HOSE ngày 27/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/12/2018.
7 NT2 NT2 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 09%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
8 TNA TNA niêm yết và giao dịch bổ sung 17.023.120 cp (phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần) tại HOSE ngày 27/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/12/2018.
9 STG STG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 12.815.681 cp).
10 VID VID nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.551.172 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/12/2018.