Điểm tin giao dịch 28.12.2018

28/12/2018 15:41

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 892,54 -8,27 -0,92% 3.529,86      
VN30   854,99 -10,46 -1,21% 1.612,91      
VNMIDCAP 929,79 -2,70 -0,29% 1.058,08      
VNSMALLCAP 773,39 -4,33 -0,56% 268,33      
VN100   820,11 -10,17 -1,22% 2.670,98      
VNALLSHARE 818,39 -10,00 -1,21% 2.939,31      
VNCOND 990,71 0,61 0,06% 230,22      
VNCONS 818,62 -7,52 -0,91% 377,10      
VNENE   520,03 -18,15 -3,37% 59,91      
VNFIN   698,05 -3,02 -0,43% 601,87      
VNHEAL 1.010,95 16,04 1,61% 21,14      
VNIND   603,36 1,12 0,19% 614,59      
VNIT   751,61 7,42 1,00% 30,64      
VNMAT 929,60 -2,04 -0,22% 398,22      
VNREAL 1.178,50 -54,58 -4,43% 562,86      
VNUTI   717,09 -0,56 -0,08% 37,48      
VNXALLSHARE 1.252,45 -13,33 -1,05% 3.513,92      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
123.558.630 2.542      
Thỏa thuận
Put though
52.385.435 988      
Tổng
Total
175.944.065 3.530      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 17.035.929 DTT 6,98% SSC -6,99%    
2 HPG 8.743.520 POM 6,97% YBM -6,99%    
3 SAM 7.837.040 CMT 6,88% VIC -6,93%    
4 MBB 5.448.870 DTA 6,87% TTE -6,93%    
5 DLG 5.409.600 NVT 6,86% PXT -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
21.009.710 11,94% 10.204.410 5,80% 10.805.300    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
821 23,27% 430 12,17% 392    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 7.567.700 HPG 233 HPG 5.071.900    
2 DXG 2.861.090 VNM 186 KDH 1.788.690    
3 VCB 2.350.770 VCB 126 BID 1.543.930    
4 BID 1.798.450 DXG 68 DXG 801.610    
5 KDH 1.788.690 BID 61 PC1 696.830    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TDM TDM giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%, ngày thanh toán: 15/03/2019.
2 TDM TDM giao dịch không hưởng quyền – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thời gian: quý I năm 2019 và địa điểm: Hội trường CTCP Nước Thủ Dầu Một.
3 HVG HVG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/02/2019 tại khách sạn REX.
4 PNJ PNJ giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 14/01/2019.
5 DHC DHC niêm yết và giao dịch bổ sung 6.891.780 cp (ESOP) tại HOSE ngày 28/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/12/2018.
6 TPB TPB niêm yết và giao dịch bổ sung 184.747.131 cp (trả cổ tức và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu) tại HOSE ngày 28/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/12/2018.