SeABank: CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

28/12/2018 18:40

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành .

Chi tiết theo tài liệu đính kèm .

Trân trọng.