Điểm tin giao dịch 02.01.2019

02/01/2019 15:44

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02-01-19        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 891.75 -0.79 -0.09% 2,721.14      
VN30   855.66 0.67 0.08% 1,253.41      
VNMIDCAP 912.29 -17.50 -1.88% 495.80      
VNSMALLCAP 767.38 -6.01 -0.78% 147.30      
VN100   819.48 -0.63 -0.08% 1,749.20      
VNALLSHARE 817.77 -0.62 -0.08% 1,896.50      
VNCOND 977.59 -13.12 -1.32% 105.56      
VNCONS 825.26 6.64 0.81% 200.31      
VNENE   522.94 2.91 0.56% 40.11      
VNFIN   687.35 -10.70 -1.53% 306.03      
VNHEAL 981.55 -29.40 -2.91% 26.60      
VNIND   591.78 -11.58 -1.92% 571.71      
VNIT   734.21 -17.40 -2.32% 32.63      
VNMAT 924.34 -5.26 -0.57% 208.98      
VNREAL 1,211.38 32.88 2.79% 350.50      
VNUTI   717.93 0.84 0.12% 46.68      
VNXALLSHARE 1,249.89 -2.56 -0.20% 2,334.85      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
91,857,070 1,881      
Thỏa thuận
Put though
19,661,504 840      
Tổng
Total
111,518,574 2,721      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 6,051,100 HTV 7.00% DSN -7.00%    
2 DIG 5,580,840 TTE 6.98% SAB -6.99%    
3 ROS 4,366,820 DTT 6.97% DAT -6.96%    
4 HPG 4,196,210 BTT 6.94% QCG -6.96%    
5 STB 4,058,970 HOT 6.91% VHC -6.95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11,206,150 10.05% 7,895,560 7.08% 3,310,590    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
419 15.40% 274 10.08% 145    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 4,598,680 HPG 134 HPG 1,181,190    
2 HPG 4,301,950 VRE 132 CII 949,940    
3 CII 2,050,540 CII 54 VRE 473,980    
4 VCB 493,600 CTD 53 VNM 272,270    
5 CTG 378,800 VNM 45 MSN 251,220    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TVS TVS chính thức giao dịch bổ sung 428.700 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/01/2017.
2 DSN DSN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 36%, ngày thanh toán: 18/01/2019.
3 DSN DSN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/01/2019 tại Trụ sở công ty.
4 PAN PAN nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.500.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2019.
5 SFI SFI nhận quyết định niêm yết bổ sung 590.007 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2019.