HOSE: Thị phần giá trị giao dịch môi giới cả năm 2018

04/01/2019 17:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới cả năm 2018 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu như sau:

  1. 1.      Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

 

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

SSI

18,70%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

11,24%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

VCSC

10,95%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

7,31%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

5,63%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

4,02%

7

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

ACBS

3,46%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

FPTS

3,34%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

2,99%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSC

2,83%

 

  1. Trái phiếu

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

TCBS

81,71%

2

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCBS

3,79%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

3,40%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSC

1,99%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBS

1,86%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

1,75%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

1,26%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

1,11%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

IBSC

1,01%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

0,86%