HOSE: Thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý IV/2018

04/01/2019 17:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý IV/2018 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu như sau: 

  1. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

VCSC

17,04%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

SSI

14,99%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

9,52%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

6,36%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

5,14%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

3,86%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

FPTS

3,30%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

2,98%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBS

2,87%

10

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

ACBS

2,80%

 

  1. Trái phiếu

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

TCBS

85,18%

2

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCBS

4,95%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

2,86%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

2,43%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSC

1,95%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

1,24%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

0,43%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

SSI

0,36%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

IBSC

0,20%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBS

0,17%