Điểm tin giao dịch 04.01.2019

04/01/2019 15:44

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 880,90 2,68 0,31% 2.885,43      
VN30   840,17 1,38 0,16% 1.311,50      
VNMIDCAP 903,33 3,15 0,35% 561,46      
VNSMALLCAP 754,02 -1,10 -0,15% 219,16      
VN100   806,83 1,93 0,24% 1.872,96      
VNALLSHARE 805,26 1,89 0,24% 2.092,13      
VNCOND 960,63 7,89 0,83% 109,54      
VNCONS 818,39 2,01 0,25% 227,66      
VNENE   527,71 13,73 2,67% 41,68      
VNFIN   672,66 2,07 0,31% 453,26      
VNHEAL 958,40 -9,99 -1,03% 7,17      
VNIND   581,98 -1,58 -0,27% 443,38      
VNIT   730,87 4,41 0,61% 27,13      
VNMAT 896,93 4,99 0,56% 325,87      
VNREAL 1.198,73 2,80 0,23% 406,25      
VNUTI   710,05 1,39 0,20% 41,07      
VNXALLSHARE 1.233,95 4,80 0,39% 2.606,22      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.664.070 2.127      
Thỏa thuận
Put though
18.902.871 759      
Tổng
Total
136.566.941 2.885      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 6.669.290 TNA 6,98% TIE -6,99%    
2 MBB 6.498.070 DXV 6,94% HAS -6,98%    
3 QCG 5.355.810 HVG 6,79% ASM -6,98%    
4 KBC 4.392.690 TCD 6,67% IDI -6,97%    
5 CTG 4.004.290 SII 6,44% TGG -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.267.290 6,79% 11.962.660 8,76% -2.695.370    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
333 11,52% 409 14,16% -76    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 6.347.590 HPG 187 KBC 906.810    
2 VCB 1.183.330 VJC 69 DPM 362.940    
3 KBC 1.093.210 VCB 63 VNM 200.650    
4 HQC 845.000 VNM 55 PVT 129.000    
5 VHM 670.270 VHM 49 VHM 103.190    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SMA SMA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 23/01/2019.
2 TRA TRA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 30/01/2019.