HOSE: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của POW

04/01/2019 10:57

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (mã CK: POW) như sau: