Điểm tin giao dịch 11.01.2019

11/01/2019 15:42

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 902,71 4,41 0,49% 2.841,73      
VN30   860,30 2,35 0,27% 1.492,17      
VNMIDCAP 918,84 5,48 0,60% 599,13      
VNSMALLCAP 765,34 2,12 0,28% 233,28      
VN100   825,78 2,99 0,36% 2.091,30      
VNALLSHARE 824,22 3,07 0,37% 2.324,57      
VNCOND 981,22 -4,39 -0,45% 146,72      
VNCONS 861,75 11,08 1,30% 367,10      
VNENE   538,62 0,29 0,05% 45,05      
VNFIN   682,06 -0,14 -0,02% 444,62      
VNHEAL 952,08 6,09 0,64% 13,11      
VNIND   590,10 5,36 0,92% 589,94      
VNIT   750,05 0,79 0,11% 37,60      
VNMAT 897,27 -8,26 -0,91% 209,23      
VNREAL 1.217,25 2,61 0,21% 411,07      
VNUTI   750,80 2,54 0,34% 52,71      
VNXALLSHARE 1.263,37 6,94 0,55% 2.772,37      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
107.782.500 2.180      
Thỏa thuận
Put though
23.630.883 661      
Tổng
Total
131.413.383 2.842      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 7.515.680 TIP 7,00% PXT -6,96%    
2 FLC 6.945.220 SJF 6,99% DTA -6,91%    
3 EIB 5.873.898 TPC 6,98% LAF -6,90%    
4 HAG 4.895.270 EMC 6,93% DAT -6,86%    
5 CTG 4.025.750 RIC 6,91% HAS -6,86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.985.819 8,36% 6.518.659 4,96% 4.467.160    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
418 14,73% 245 8,63% 173    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HDB 3.184.560 VNM 144 VRE 1.163.490    
2 TCB 1.510.622 HDB 93 HBC 854.560    
3 VRE 1.267.710 VJC 56 VNM 652.560    
4 SSI 1.199.600 TCB 42 SSI 412.600    
5 VNM 1.078.160 VRE 38 VCB 387.400    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VID VID niêm yết và giao dịch bổ sung 2.551.172 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 11/01/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/12/2018.
2 KBC11806 KBC11806 (Trái phiếu KBCBOND2018-2) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 11/01/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 4.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/12/2018.
3 NPM11804 NPM11804 (Trái phiếu NPM062020) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 11/01/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 10.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/12/2017.
4 BMI BMI giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 15/01/2019 đến ngày 26/01/2019.
5 NAV NAV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 31/01/2019.