Điểm tin giao dịch 11.01.2019

11/01/2019 15:42

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 902,71 4,41 0,49% 2.841,73      
VN30   860,30 2,35 0,27% 1.492,17      
VNMIDCAP 918,84 5,48 0,60% 599,13      
VNSMALLCAP 765,34 2,12 0,28% 233,28      
VN100   825,78 2,99 0,36% 2.091,30      
VNALLSHARE 824,22 3,07 0,37% 2.324,57      
VNCOND 981,22 -4,39 -0,45% 146,72      
VNCONS 861,75 11,08 1,30% 367,10      
VNENE   538,62 0,29 0,05% 45,05      
VNFIN   682,06 -0,14 -0,02% 444,62      
VNHEAL 952,08 6,09 0,64% 13,11      
VNIND   590,10 5,36 0,92% 589,94      
VNIT   750,05 0,79 0,11% 37,60      
VNMAT 897,27 -8,26 -0,91% 209,23      
VNREAL 1.217,25 2,61 0,21% 411,07      
VNUTI   750,80 2,54 0,34% 52,71      
VNXALLSHARE 1.263,37 6,94 0,55% 2.772,37      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
107.782.500 2.180      
Thỏa thuận
Put though
23.630.883 661      
Tổng
Total
131.413.383 2.842      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 7.515.680 TIP 7,00% PXT -6,96%    
2 FLC 6.945.220 SJF 6,99% DTA -6,91%    
3 EIB 5.873.898 TPC 6,98% LAF -6,90%    
4 HAG 4.895.270 EMC 6,93% DAT -6,86%    
5 CTG 4.025.750 RIC 6,91% HAS -6,86%