Điểm tin giao dịch 15.01.2019

15/01/2019 15:33

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 909,68 7,88 0,87% 2.766,01      
VN30   865,10 5,68 0,66% 1.174,42      
VNMIDCAP 921,89 7,51 0,82% 583,75      
VNSMALLCAP 770,87 6,31 0,83% 256,26      
VN100   829,97 5,41 0,66% 1.758,17      
VNALLSHARE 828,51 5,40 0,66% 2.014,43      
VNCOND 989,21 7,59 0,77% 181,44      
VNCONS 867,55 2,88 0,33% 251,69      
VNENE   541,27 7,95 1,49% 38,72      
VNFIN   686,16 8,81 1,30% 415,98      
VNHEAL 946,48 -8,82 -0,92% 14,57      
VNIND   592,10 2,55 0,43% 382,84      
VNIT   759,92 4,96 0,66% 26,68      
VNMAT 898,50 3,65 0,41% 216,87      
VNREAL 1.222,71 6,81 0,56% 396,10      
VNUTI   748,01 3,95 0,53% 74,76      
VNXALLSHARE 1.272,90 10,56 0,84% 2.481,20      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
106.149.230 2.102      
Thỏa thuận
Put though
21.041.406 664      
Tổng
Total
127.190.636 2.766      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 6.045.240 OPC 6,99% SJF -6,98%    
2 VND 5.113.510 DAT 6,94% SSC -6,93%    
3 FLC 4.978.760 GMC 6,94% SC5 -6,92%    
4 TPB 4.785.970 PIT 6,92% TIE -6,92%    
5 ROS 4.292.930 HOT 6,92% LBM -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.834.870 11,66% 13.375.580 10,52% 1.459.290    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
479 17,33% 415 14,99% 65    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TPB 7.688.900 TPB 180 VRE 1.159.270    
2 POW 3.191.950 VNM 92 POW 732.550    
3 HPG 2.296.080 HPG 67 VCB 371.050    
4 VRE 1.308.550 GAS 64 DPM 326.330    
5 CTG 905.040 POW 50 NT2 298.120    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SZC SZC (CTCP Sonadezi Châu Đức) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 100.000.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.500 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/12/2018.
2 KBC11712 KBC11712 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 28/01/2019.
3 S4A S4A giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 09%, ngày thanh toán: 29/01/2019.
4 NVL NVL nhận quyết định niêm yết bổ sung 22.670.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/01/2019.