HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

15/01/2019 10:43

Ngày 15/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 100.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) lên niêm yết và giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 1.000 tỷ đồng (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):