Báo cáo phân tích kỹ thuật – VNM và VHM (17/01/2019)

17/01/2019 10:29

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ticker: VNM – CTCP Sữa Việt Nam (HOSE)

Nhận định: Nhóm chỉ báo xu hướng (Trend) cho thấy xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, nhóm chỉ báo xung lượng (Momentum) cho thấy đà tăng hiện tại tương đối mạnh, nhóm chỉ báo biến động (Volatility) cho thấy biên độ giao động nhỏ. Khối lượng giao dịch ở mức dưới trung bình là chưa đủ để VNM phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh..

Khuyến nghị: Trong kịch bản tích cực, nếu vượt qua được ngưỡng kháng cự mạnh 134, tương ứng MA(200), thì vùng kháng cự tiếp theo của VNM dự báo ở mức 136.0 – 138.0. Trong kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của VNM dự báo ở mức 130.0 – 132.0, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 126.0 – 128.0.

Ticker: VHM – CTCP Vinhomes (HOSE)

Nhận định: Nhóm chỉ báo xu hướng (Trend) cho thấy xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, nhóm chỉ báo xung lượng (Momentum) cho thấy đà tăng hiện tại khá mạnh, nhóm chỉ báo biến động (Volatility) cho thấy biên độ giao động lớn. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình là chưa đủ để VHM phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh.

Khuyến nghị: Trong kịch bản tích cực, nếu vượt qua được ngưỡng kháng cự mạnh 81, tương ứng MA(150), thì vùng kháng cự tiếp theo của VHM dự báo ở mức 82.0 – 84.0. Trong kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của VHM dự báo ở mức 78.0 – 80.0, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 74.0 – 76.0.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.