Điểm tin giao dịch 17.01.2019

17/01/2019 15:28

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 901,89 -6,81 -0,75% 2.464,62      
VN30   853,34 -10,95 -1,27% 1.133,55      
VNMIDCAP 918,99 -2,97 -0,32% 589,03      
VNSMALLCAP 768,50 -1,29 -0,17% 172,57      
VN100   820,52 -8,67 -1,05% 1.722,58      
VNALLSHARE 819,37 -8,23 -0,99% 1.895,15      
VNCOND 976,79 -7,19 -0,73% 157,05      
VNCONS 851,73 -8,21 -0,95% 222,12      
VNENE   539,95 -4,16 -0,76% 33,92      
VNFIN   681,93 -6,90 -1,00% 415,03      
VNHEAL 950,55 -3,91 -0,41% 10,89      
VNIND   582,64 -5,14 -0,87% 362,12      
VNIT   746,77 -8,84 -1,17% 26,12      
VNMAT 889,95 -10,84 -1,20% 164,59      
VNREAL 1.216,76 -11,29 -0,92% 464,95      
VNUTI   740,89 -11,81 -1,57% 31,18      
VNXALLSHARE 1.260,61 -10,55 -0,83% 2.273,95      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.379.940 1.918      
Thỏa thuận
Put though
16.509.491 546      
Tổng
Total
133.889.431 2.465      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 24.044.070 HU1 7,00% DAT -7,00%    
2 MBB 6.675.580 AMD 6,97% MCG -6,93%    
3 EIB 6.319.440 SVT 6,95% HSL -6,92%    
4 HQC 5.875.030 PDN 6,89% VPS -6,91%    
5 ROS 4.104.030 BCG 6,87% SJF -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.364.800 6,99% 8.705.870 6,50% 658.930    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
378 15,32% 352 14,27% 26    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 4.460.840 VNM 163 POW 571.580    
2 POW 1.683.580 VRE 136 DPM 524.780    
3 VHM 1.628.460 VHM 131 KBC 384.510    
4 VNM 1.227.760 VJC 36 PVD 364.830    
5 DXG 905.690 POW 26 FCN 300.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 C47 C47 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 31/01/2019.
2 HPX HPX nhận quyết định niêm yết bổ sung 27.496.320 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/01/2019.
3 HBC HBC nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.300.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/01/2019.