Điểm tin giao dịch 24.01.2019

24/01/2019 15:57

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 908,79 0,61 0,07% 2.677,78      
VN30   865,52 3,79 0,44% 1.605,08      
VNMIDCAP 934,39 -0,25 -0,03% 413,57      
VNSMALLCAP 771,86 0,52 0,07% 208,93      
VN100   832,69 2,95 0,36% 2.018,66      
VNALLSHARE 831,15 2,85 0,34% 2.227,58      
VNCOND 970,05 0,77 0,08% 94,78      
VNCONS 859,83 3,65 0,43% 668,78      
VNENE   536,87 3,46 0,65% 67,53      
VNFIN   720,41 6,39 0,89% 451,04      
VNHEAL 945,17 -5,34 -0,56% 3,20      
VNIND   585,88 2,91 0,50% 319,69      
VNIT   757,35 0,27 0,04% 14,53      
VNMAT 906,73 -3,62 -0,40% 165,73      
VNREAL 1.216,43 1,96 0,16% 368,83      
VNUTI   756,00 2,11 0,28% 53,39      
VNXALLSHARE 1.276,33 3,12 0,25% 2.729,53      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
93.576.170 1.949      
Thỏa thuận
Put though
16.718.222 729      
Tổng
Total
110.294.392 2.678      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 CTG 8.813.040 ACL 6,97% NVT -6,94%    
2 MBB 5.012.140 VNL 6,92% TNC -6,92%    
3 FLC 4.364.140 DAT 6,83% RDP -6,90%    
4 STB 3.754.610 RIC 6,80% PIT -6,84%    
5 TCB 3.041.670 VAF 6,78% OPC -6,79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.124.630 11,90% 11.223.740 10,18% 1.900.890    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
619 23,10% 643 24,00% -24    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 4.611.600 VNM 555 CTG 1.549.430    
2 VNM 4.105.740 VRE 136 STB 1.027.000    
3 CTG 1.851.530 MSN 79 PVD 252.860    
4 TCB 1.500.000 VIC 68 DPM 240.420    
5 STB 1.027.000 VJC 44 VNM 190.140    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 STK STK giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:7 (số lượng dự kiến: 4.195.646 cp), thực hiện quyền mua chứng khoán theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 5.993.780 cp), với giá 10.000đ/cp.
2 HPX HPX niêm yết và giao dịch bổ sung 27.496.320 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE ngày 24/01/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/01/2019.
3 VPH VPH niêm yết và giao dịch bổ sung 9.224.727 cp (trả cổ tức cho CĐHH) tại HOSE ngày 24/01/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/01/2019.