Điểm tin giao dịch 29.01.2019

29/01/2019 16:15

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 915,93 3,75 0,41% 2.782,47      
VN30   872,03 3,27 0,38% 1.276,67      
VNMIDCAP 936,31 4,78 0,51% 475,60      
VNSMALLCAP 767,88 -0,16 -0,02% 212,18      
VN100   838,19 3,23 0,39% 1.752,27      
VNALLSHARE 836,15 3,01 0,36% 1.964,45      
VNCOND 990,51 11,34 1,16% 137,22      
VNCONS 865,34 0,71 0,08% 380,80      
VNENE   543,48 0,30 0,06% 43,77      
VNFIN   722,77 8,88 1,24% 488,75      
VNHEAL 950,20 5,17 0,55% 11,32      
VNIND   590,11 -2,16 -0,36% 242,33      
VNIT   759,56 7,40 0,98% 22,65      
VNMAT 904,27 0,97 0,11% 160,57      
VNREAL 1.225,72 2,42 0,20% 407,36      
VNUTI   752,77 -5,10 -0,67% 56,83      
VNXALLSHARE 1.285,57 4,77 0,37% 2.569,61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
97.050.250 1.825      
Thỏa thuận
Put though
24.394.078 957      
Tổng
Total
121.444.328 2.782      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 CTG 6.598.310 ACL 6,99% SSC -6,91%    
2 POW 5.260.230 DXV 6,98% LAF -6,91%    
3 SCR 4.518.040 TIE 6,90% CCI -6,85%    
4 STB 4.420.480 TDW 6,80% RIC -6,83%    
5 MBB 4.211.560 CLW 6,79% CMX -6,80%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.609.944 15,32% 12.926.210 10,64% 5.683.734    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
669 24,05% 505 18,13% 165    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 STB 4.324.490 VIC 255 POW 2.302.240    
2 POW 3.966.620 VHM 203 CTG 1.165.890    
3 VHM 2.516.920 MSN 106 DPM 375.900    
4 VIC 2.456.360 POW 64 NT2 351.870    
5 TCB 2.000.000 TCB 56 VCB 327.170    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HHS HHS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 01/03/2019 tại Trụ sở công ty.
2 STG STG nhận quyết định niêm yết bổ sung 12.815.478 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/01/2019.
3 SAM SAM nhận quyết định niêm yết bổ sung 7.250.560 cp (phát hành trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/01/2019.