Điểm tin giao dịch 30.01.2019

30/01/2019 15:49

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 915,84 -0,09 -0,01% 3.401,44      
VN30   869,16 -2,87 -0,33% 1.457,61      
VNMIDCAP 935,62 -0,69 -0,07% 634,83      
VNSMALLCAP 770,33 2,45 0,32% 204,69      
VN100   835,80 -2,39 -0,29% 2.092,43      
VNALLSHARE 833,99 -2,16 -0,26% 2.297,12      
VNCOND 979,63 -10,88 -1,10% 240,30      
VNCONS 860,83 -4,51 -0,52% 283,15      
VNENE   541,73 -1,75 -0,32% 71,84      
VNFIN   722,72 -0,05 -0,01% 496,50      
VNHEAL 943,16 -7,04 -0,74% 11,45      
VNIND   592,56 2,45 0,42% 335,65      
VNIT   770,62 11,06 1,46% 36,98      
VNMAT 890,02 -14,25 -1,58% 324,24      
VNREAL 1.224,14 -1,58 -0,13% 446,09      
VNUTI   754,91 2,14 0,28% 39,84      
VNXALLSHARE 1.283,88 -1,69 -0,13% 2.726,71      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
101.720.060 1.920      
Thỏa thuận
Put though
37.675.447 1.482      
Tổng
Total
139.395.507 3.402      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 9.031.950 CLW 6,94% SVT -6,97%    
2 LDG 7.335.950 TIE 6,93% SII -6,92%    
3 MBB 6.956.410 SRC 6,85% AMD -6,91%    
4 HPG 6.891.160 RIC 6,83% DAT -6,88%    
5 AMD 5.699.580 TGG 6,83% PTC -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.803.416 14,21% 16.268.950 11,67% 3.534.466    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
775 22,79% 694 20,41% 81    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 7.688.820 MWG 307 POW 4.376.820    
2 MWG 3.360.000 POW 129 VCB 562.760    
3 STB 3.045.680 VIC 119 PVD 333.500    
4 HPG 2.251.140 VCB 94 FLC 273.840    
5 TCB 2.200.000 MSN 87 VJC 162.460    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SSI SSI nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/01/2019.
2 TIX TIX nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.600.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/01/2019.