Điểm tin giao dịch 01.02.2019

01/02/2019 15:55

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
01/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 908,67 -1,98 -0,22% 3.890,71      
VN30   859,81 -6,25 -0,72% 2.170,11      
VNMIDCAP 948,98 11,28 1,20% 350,18      
VNSMALLCAP 778,93 7,86 1,02% 231,90      
VN100   829,92 -3,86 -0,46% 2.520,29      
VNALLSHARE 828,90 -3,20 -0,38% 2.752,19      
VNCOND 979,96 0,72 0,07% 174,12      
VNCONS 857,56 1,47 0,17% 423,53      
VNENE   543,13 -2,09 -0,38% 84,97      
VNFIN   731,88 3,92 0,54% 461,99      
VNHEAL 962,28 6,70 0,70% 5,23      
VNIND   596,10 3,63 0,61% 609,63      
VNIT   761,37 -9,22 -1,20% 45,90      
VNMAT 857,32 -7,23 -0,84% 310,39      
VNREAL 1.191,71 -31,07 -2,54% 577,59      
VNUTI   757,33 1,98 0,26% 51,98      
VNXALLSHARE 1.276,00 -3,74 -0,29% 3.150,72      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
101.242.400 2.448      
Thỏa thuận
Put though
39.557.014 1.443      
Tổng
Total
140.799.414 3.891      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 9.859.690 APG 6,99% TCD -7,00%    
2 ROS 9.443.970 VNL 6,98% KDC -7,00%    
3 TMT 7.415.660 SSC 6,97% PNC -6,94%    
4 HPG 7.280.020 C47 6,94% EMC -6,91%    
5 VPB 6.712.780 RDP 6,92% DAT -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.861.472 11,98% 14.757.822 10,48% 2.103.650    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
863 22,17% 692 17,79% 171    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.888.700 SAB 286 STB 1.601.890    
2 STB 1.802.090 SCS 143 SCS 831.550    
3 HDB 1.771.900 HPG 134 VNM 449.960    
4 DPM 1.735.590 VHM 133 MSN 400.490    
5 VHM 1.660.500 VIC 110 CTG 390.500    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 LDG LDG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 CII CII nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.000.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực:01/02/2019.