HOSE: Cập nhật thông tin Bộ chỉ số HOSE-Index, Chỉ số VNSI đến 11/02/2019

11/02/2019 10:51

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số và phân ngành đến 11/02/2019 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index và Chỉ số Phát triển Bền vững kỳ đổi rổ tháng 1/2019 như sau:

Stt


chứng
khoán

Tên Công ty

Khối lượng lưu hành tính chỉ số

Thuộc ngành

1

CII

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM

247,713,403

 

2

DHA

CTCP Hóa An

14,726,073

 

3

GDT

CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành

17,053,958

 

4

LDG

CTCP Đầu Tư LDG

190,551,914

 

5

MWG

CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động

443,126,893

 

6

PAN

CTCP Tập Đoàn PAN

169,999,537

 

7

SAM

CTCP SAM HOLDINGS

249,036,263

 

8

SSI

CTCP Chứng khoán SSI

509,170,292

 

9

STK

CTCP Sợi Thế Kỷ

70,127,224

 

10

TVS

CTCP Chứng khoán Thiên Việt

63,502,375

 

11

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

3,708,877,448

 

12

IBC

CTCP Đầu tư Apax Holdings

 

VNConsumer Disc (VNAllshare
Hàng tiêu dùng)

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 21/01/2019 không thay đổi