Điểm tin giao dịch 13.02.2019

13/02/2019 15:39

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 945,25 7,71 0,82% 4.992,13      
VN30   897,42 9,09 1,02% 2.939,41      
VNMIDCAP 984,60 8,84 0,91% 1.233,88      
VNSMALLCAP 795,76 6,38 0,81% 276,22      
VN100   865,77 7,82 0,91% 4.173,29      
VNALLSHARE 864,07 7,68 0,90% 4.449,51      
VNCOND 1.013,42 13,61 1,36% 254,85      
VNCONS 890,62 9,33 1,06% 614,75      
VNENE   564,00 14,78 2,69% 68,46      
VNFIN   758,06 5,31 0,71% 1.190,91      
VNHEAL 978,83 5,37 0,55% 12,58      
VNIND   610,82 1,56 0,26% 599,49      
VNIT   796,88 11,55 1,47% 91,79      
VNMAT 942,16 33,86 3,73% 816,02      
VNREAL 1.249,96 3,14 0,25% 675,79      
VNUTI   787,04 13,55 1,75% 113,29      
VNXALLSHARE 1.331,63 11,81 0,89% 4.714,89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
176.159.810 3.736      
Thỏa thuận
Put though
39.114.823 1.256      
Tổng
Total
215.274.633 4.992      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 11.667.050 NKG 6,99% PNC -6,98%    
2 HT1 10.545.600 GIL 6,98% SSC -6,96%    
3 HQC 8.996.490 HTL 6,97% VTB -6,85%    
4 VPB 8.453.026 SII 6,96% TGG -6,83%    
5 HSG 8.406.120 DAT 6,94% CLG -6,39%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
27.428.770 12,74% 19.208.600 8,92% 8.220.170    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
994 19,90% 756 15,15% 237    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 7.216.790 HPG 220 HPG 4.367.610    
2 CTI 3.274.520 MSN 186 CTI 2.926.080    
3 STB 3.091.090 VHM 162 STB 2.084.250    
4 POW 2.782.440 VNM 149 MSN 1.433.850    
5 HDB 2.642.750 HDB 81 VCB 987.230    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PHR PHR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/03/2019 tại trụ sở công ty.
2 DRL DRL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/03/2019.
3 ITD ITD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 27/02/2019.
4 NVL11708 NVL11708 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 14/02/2019, ngày GD cuối cùng: 13/02/2019.
5 TRA TRA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/03/2019 tại trụ sở công ty.
6 E1VFVN30 E1VFVN30 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ 20/03/2019 đến 01/04/2019 tại Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1.