Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Lilama 18 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu

01/02/2019 17:46

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lilama 18
– Địa chỉ: Số 9 – 19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, phường Nguyễn Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp …
– Vốn điều lệ thực góp: 93.886.820.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 42.350 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.408.730 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 08/03/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/03/2019 đến 16 giờ ngày 15/03/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm