Báo cáo chiến lược 2019 – ASEANSC

14/02/2019 17:23

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chúng tôi đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam khả quan trong Q1/2019 khi đón nhận các thông tin vi mô và vĩ mô tích cực, tuy nhiên nhà đầu tư cần thận trọng hơn ở Q2, Q3, nhất là khi các rủi ro từ yếu tố nước ngoài vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá trung lập ở Q4 do kỳ vọng những thay đổi về luật chứng khoán, sản phẩm mới và nâng hạng thị trường vào cuối năm sẽ giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

 

File đính kèm