Điểm tin giao dịch 14.02.2019

14/02/2019 16:01

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 952,34 7,09 0,75% 4.827,90      
VN30   900,12 2,70 0,30% 3.213,38      
VNMIDCAP 985,78 1,18 0,12% 901,79      
VNSMALLCAP 797,15 1,39 0,17% 266,81      
VN100   870,83 5,06 0,58% 4.115,17      
VNALLSHARE 869,12 5,05 0,58% 4.381,98      
VNCOND 1.008,56 -4,86 -0,48% 191,34      
VNCONS 896,85 6,23 0,70% 1.750,74      
VNENE   559,69 -4,31 -0,76% 27,99      
VNFIN   752,65 -5,41 -0,71% 616,23      
VNHEAL 996,31 17,48 1,79% 16,57      
VNIND   609,67 -1,15 -0,19% 539,53      
VNIT   791,08 -5,80 -0,73% 43,17      
VNMAT 946,11 3,95 0,42% 431,33      
VNREAL 1.281,13 31,17 2,49% 672,82      
VNUTI   788,73 1,69 0,21% 80,62      
VNXALLSHARE 1.339,58 7,95 0,60% 4.797,05      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
156.655.320 3.262      
Thỏa thuận
Put though
24.400.582 1.566      
Tổng
Total
181.055.902 4.828      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MSN 15.613.113 EMC 7,00% CRE -34,58%    
2 HPG 7.155.840 NAV 6,98% ICF -6,94%    
3 FLC 7.111.230 HAR 6,97% TTE -6,92%    
4 POW 5.639.900 NKG 6,96% PTC -6,91%    
5 HSG 5.398.550 DAT 6,93% TCR -6,84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
33.648.963 18,58% 12.012.740 6,63% 21.636.223    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2.025 41,95% 557 11,54% 1.468    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 MSN 15.507.913 MSN 1.305 MSN 14.641.593    
2 HPG 4.166.390 VNM 318 STB 1.716.190    
3 POW 3.191.940 HPG 129 HPG 1.361.410    
4 VNM 2.285.740 VIC 101 VCB 1.018.810    
5 STB 1.717.990 VHM 73 SSI 406.710    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HTL HTL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 15/03/2019.
2 TIX TIX niêm yết và giao dịch bổ sung 3.566.038 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 14/02/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/01/2019.
3 CRE CRE giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 7.500.000 cp), thưởng cổ phiếu di tăng vốn theo tỷ lệ 45% (số lượng dự kiến: 22.500.000 cp).