Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình

18/02/2019 16:10

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND Tỉnh Ninh Bình
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
  3. Địa chỉ: Số 2, đường Võ Thị Sáu, P.Đông Thành, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  4. Vốn điều lệ: 150.800.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 14.027.760 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 3 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 56.111.040 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 14.027.760 CP         Cá nhân: 42.083.280 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 20/02/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 15 phút ngày 20/02/2019