HOSE: VNSI – Chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index)

19/02/2019 16:46

VNSI là chỉ số giá được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) với thành phần là các cổ phiếu của công ty có điểm phát triển bền vững tốt nhất được niêm yết trên HOSE thuộc VN100. Có tần suất tính toán theo thời gian thực 5 giây/lần.  
VNSI được xây dựng với mục tiêu tạo ra công cụ tham khảo hoặc để làm tài sản cơ sở cho các sản phẩm đầu tư như ETF và phái sinh chỉ số trong tương lai (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)

File đính kèm