Điểm tin giao dịch 19.02.2019

19/02/2019 15:27

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 964,35 3,05 0,32% 5.403,56      
VN30   907,82 2,89 0,32% 3.213,04      
VNMIDCAP 989,58 -10,24 -1,02% 1.158,22      
VNSMALLCAP 791,70 -6,77 -0,85% 351,57      
VN100   880,56 3,60 0,41% 4.371,26      
VNALLSHARE 878,27 3,19 0,36% 4.722,83      
VNCOND 1.017,01 5,29 0,52% 401,01      
VNCONS 910,68 3,76 0,41% 726,54      
VNENE   565,58 -12,54 -2,17% 62,98      
VNFIN   747,94 -5,35 -0,71% 1.186,97      
VNHEAL 1.041,38 0,55 0,05% 121,61      
VNIND   610,05 -1,12 -0,18% 771,92      
VNIT   795,04 0,18 0,02% 78,39      
VNMAT 956,64 -11,89 -1,23% 401,16      
VNREAL 1.315,65 26,92 2,09% 820,04      
VNUTI   801,07 -10,46 -1,29% 135,04      
VNXALLSHARE 1.352,89 3,56 0,26% 5.068,57      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
195.093.270 4.486      
Thỏa thuận
Put though
36.869.600 917      
Tổng
Total
231.962.870 5.404      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 13.646.940 PTC 7,00% HAI -7,00%    
2 TTF 10.622.700 TNC 6,99% VHG -6,98%    
3 HAG 10.551.790 NAV 6,95% ST8 -6,88%    
4 FLC 9.831.920 SRC 6,94% TTE -6,80%    
5 CTG 8.962.810 DAT 6,91% AMD -6,75%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.420.480 8,80% 14.226.230 6,13% 6.194.250    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
931 17,24% 716 13,26% 215    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VNM 3.907.470 VNM 558 EIB 1.839.160    
2 HPG 2.821.140 MSN 121 HPG 1.396.900    
3 EIB 1.852.560 VIC 92 GEX 978.490    
4 MSN 1.401.160 HPG 90 MSN 948.600    
5 KBC 1.145.400 VJC 64 STB 814.540    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VPH VPH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 ABT ABT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 05/03/2019.
3 CMX CMX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 03/2019 tại trụ sở công ty.
4 GDT GDT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 30/03/2019 tại khách sạn Hotel Majestic Saigon, số 01, Đồng Khởi, Quận 1.

 

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
    Ngày:
Date:
19/02/2019    
             
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
 
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
 
VNINDEX 964,35 3,05 0,32% 5.403,56  
VN30   907,82 2,89 0,32% 3.213,04  
VNMIDCAP 989,58 -10,24 -1,02% 1.158,22  
VNSMALLCAP 791,70 -6,77 -0,85% 351,57  
VN100   880,56 3,60 0,41% 4.371,26  
VNALLSHARE 878,27 3,19 0,36% 4.722,83  
VNCOND 1.017,01 5,29 0,52% 401,01  
VNCONS 910,68 3,76 0,41% 726,54  
VNENE   565,58 -12,54 -2,17% 62,98  
VNFIN   747,94 -5,35 -0,71% 1.186,97  
VNHEAL 1.041,38 0,55 0,05% 121,61  
VNIND   610,05 -1,12 -0,18% 771,92  
VNIT   795,04 0,18 0,02% 78,39  
VNMAT 956,64 -11,89 -1,23% 401,16  
VNREAL 1.315,65 26,92 2,09% 820,04  
VNUTI   801,07 -10,46 -1,29% 135,04  
VNXALLSHARE 1.352,89 3,56 0,26% 5.068,57  
             
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
 
Khớp lệnh
Order matching
195.093.270 4.486  
Thỏa thuận
Put though
36.869.600 917  
Tổng
Total
231.962.870 5.404  
             
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%
1 MBB 13.646.940 PTC 7,00% HAI -7,00%
2 TTF 10.622.700 TNC 6,99% VHG -6,98%
3 HAG 10.551.790 NAV 6,95% ST8 -6,88%
4 FLC 9.831.920 SRC 6,94% TTE -6,80%
5 CTG 8.962.810 DAT 6,91% AMD -6,75%
             
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.420.480 8,80% 14.226.230 6,13% 6.194.250
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
931 17,24% 716 13,26% 215
             
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
1 VNM 3.907.470 VNM 558 EIB 1.839.160
2 HPG 2.821.140 MSN 121 HPG 1.396.900
3 EIB 1.852.560 VIC 92 GEX 978.490
4 MSN 1.401.160 HPG 90 MSN 948.600
5 KBC 1.145.400 VJC 64 STB 814.540