Điểm tin giao dịch 20.02.2019

20/02/2019 15:32

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 970,58 6,23 0,65% 4.002,97      
VN30   911,80 3,98 0,44% 2.311,48      
VNMIDCAP 989,76 0,18 0,02% 899,79      
VNSMALLCAP 791,25 -0,45 -0,06% 313,97      
VN100   885,24 4,68 0,53% 3.211,27      
VNALLSHARE 882,69 4,42 0,50% 3.525,24      
VNCOND 1.019,91 2,90 0,29% 239,31      
VNCONS 910,91 0,23 0,03% 608,89      
VNENE   564,40 -1,18 -0,21% 45,04      
VNFIN   749,92 1,98 0,26% 742,79      
VNHEAL 1.025,06 -16,32 -1,57% 135,48      
VNIND   609,06 -0,99 -0,16% 549,86      
VNIT   802,40 7,36 0,93% 38,71      
VNMAT 965,77 9,13 0,95% 329,64      
VNREAL 1.333,31 17,66 1,34% 626,64      
VNUTI   797,29 -3,78 -0,47% 195,93      
VNXALLSHARE 1.359,62 6,73 0,50% 3.874,04      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
145.267.490 3.118      
Thỏa thuận
Put though
25.607.723 884      
Tổng
Total
170.875.213 4.003      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 10.123.737 EMC 7,00% HCM -45,62%    
2 HPG 6.198.290 SII 6,98% MCP -6,92%    
3 AMD 6.096.330 DCL 6,96% SPM -6,88%    
4 CTG 5.717.410 ICF 6,87% HOT -6,86%    
5 STB 5.454.950 DAT 6,84% TCR -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24.447.910 14,31% 18.803.080 11,00% 5.644.830    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.066 26,64% 817 20,40% 250    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 4.569.760 VNM 446 STB 1.439.220    
2 HPG 3.881.890 MSN 230 HPG 1.310.750    
3 VNM 3.114.050 VIC 131 GEX 929.160    
4 MSN 2.674.620 HPG 124 DHG 766.620    
5 CII 1.444.130 DHG 113 MSN 605.500    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SAV SAV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền – chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 (số lượng dự kiến: 86.369.445 cp), với giá 14.000 đ/cp, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 3:2 (số lượng dự kiến: 86.369.445 cp).
3 STG STG niêm yết và giao dịch bổ sung 12.815.478 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 20/02/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/01/2019.
4 MSH MSH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 16/03/2019 tại 105 Nguyễn Đức Thuận, Thống NHất, Nam Định.