Điểm tin giao dịch 21.02.2019

21/02/2019 15:53

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,57 16,99 1,75% 4.463,10      
VN30   926,09 14,29 1,57% 2.694,75      
VNMIDCAP 989,35 -0,41 -0,04% 862,98      
VNSMALLCAP 790,01 -1,24 -0,16% 312,26      
VN100   900,29 15,05 1,70% 3.557,72      
VNALLSHARE 897,08 14,39 1,63% 3.869,98      
VNCOND 1.022,60 2,69 0,26% 229,85      
VNCONS 940,45 29,54 3,24% 674,41      
VNENE   565,82 1,42 0,25% 52,06      
VNFIN   751,26 1,34 0,18% 825,65      
VNHEAL 1.034,51 9,45 0,92% 73,62      
VNIND   607,78 -1,28 -0,21% 643,17      
VNIT   800,09 -2,31 -0,29% 50,27      
VNMAT 972,91 7,14 0,74% 349,83      
VNREAL 1.376,86 43,55 3,27% 796,63      
VNUTI   801,45 4,16 0,52% 164,84      
VNXALLSHARE 1.381,31 21,69 1,60% 4.377,15      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
162.918.220 3.968      
Thỏa thuận
Put though
15.665.485 495      
Tổng
Total
178.583.705 4.463      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 7.998.970 HVX 7,00% HU1 -6,96%    
2 FLC 7.653.970 NAV 6,99% TCR -6,93%    
3 CTG 7.146.910 SC5 6,98% HOT -6,92%    
4 AMD 7.020.490 VHM 6,97% TIE -6,90%    
5 HPG 6.010.110 EMC 6,92% TDW -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26.614.480 14,90% 20.133.490 11,27% 6.480.990    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.065 23,85% 806 18,07% 258    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FLC 3.467.830 VNM 389 HPG 2.287.400    
2 HPG 3.185.740 MSN 233 SSI 1.448.880    
3 VNM 2.657.560 VIC 113 STB 1.178.710    
4 MSN 2.638.440 HPG 103 POW 1.118.610    
5 ITA 2.126.200 VCB 90 GEX 1.087.510    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SFI SFI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/03/2019.
2 DAT DAT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 STB STB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019.
4 AAM AAM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào16/03/2019 tại văn phòng công ty.
5 AAM AAM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 22/03/2019.
6 APG APG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
7 CII11713 CII11713 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 28/02/2019.
8 VPB VPB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ 26/02/2019 đến 08/03/2019 tại tòa nhà Vpbank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.