Điểm tin giao dịch 22.02.2019

22/02/2019 16:04

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 988,91 79,23 8,71% 4.974,10      
VN30   929,50 64,40 7,44% 2.889,85      
VNMIDCAP 992,18 70,29 7,62% 1.003,94      
VNSMALLCAP 788,21 17,34 2,25% 384,62      
VN100   901,58 71,61 8,63% 3.893,79      
VNALLSHARE 898,15 69,64 8,41% 4.278,41      
VNCOND 1.029,64 40,43 4,09% 301,14      
VNCONS 938,34 70,79 8,16% 397,43      
VNENE   568,25 26,98 4,98% 38,20      
VNFIN   757,61 71,45 10,41% 1.099,41      
VNHEAL 1.056,33 109,85 11,61% 157,43      
VNIND   610,98 18,88 3,19% 804,62      
VNIT   807,04 47,12 6,20% 80,38      
VNMAT 996,35 97,85 10,89% 544,64      
VNREAL 1.361,19 138,48 11,33% 682,33      
VNUTI   808,31 60,30 8,06% 162,03      
VNXALLSHARE 1.383,01 110,11 8,65% 4.686,59      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
199.234.030 4.295      
Thỏa thuận
Put though
16.396.462 679      
Tổng
Total
215.630.492 4.974      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 AMD 13.631.480 DAT 7,00% NAV -6,99%    
2 CTG 13.237.550 BTT 6,99% CLL -6,97%    
3 HSG 11.259.180 HSG 6,98% SGT -6,96%    
4 HPG 8.619.150 NVT 6,98% HOT -6,95%    
5 MBB 7.480.170 PXI 6,96% TTE -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.166.085 7,96% 14.598.476 6,77% 2.567.609    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
691 13,90% 629 12,65% 62    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.356.100 MSN 174 SSI 1.328.530    
2 POW 2.429.370 HPG 146 HPG 886.740    
3 MSN 1.926.990 VNM 142 GEX 885.340    
4 SSI 1.625.150 VHM 85 STB 671.530    
5 CTG 1.493.010 VIC 71 MSN 434.130    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PDR PDR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 03 năm 2019.
2 MSN11718 MSN11718 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 08/03/2019.
3 DSN DSN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 29%, ngày thanh toán: 08/03/2019.
4 SRF SRF giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt đầu năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 08/03/2019.