Điểm tin giao dịch 25.02.2019

25/02/2019 15:56

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 994,43 5,52 0,56% 5.214,10      
VN30   939,47 9,97 1,07% 3.168,69      
VNMIDCAP 1.001,63 9,45 0,95% 1.158,16      
VNSMALLCAP 792,23 4,02 0,51% 367,13      
VN100   908,89 7,31 0,81% 4.326,84      
VNALLSHARE 905,30 7,15 0,80% 4.693,97      
VNCOND 1.038,90 9,26 0,90% 297,09      
VNCONS 955,37 17,03 1,81% 489,62      
VNENE   567,25 -1,00 -0,18% 43,14      
VNFIN   766,56 8,95 1,18% 996,28      
VNHEAL 1.092,16 35,83 3,39% 175,77      
VNIND   618,96 7,98 1,31% 911,56      
VNIT   811,45 4,41 0,55% 329,01      
VNMAT 1.018,66 22,31 2,24% 619,20      
VNREAL 1.350,94 -10,25 -0,75% 665,33      
VNUTI   810,29 1,98 0,24% 156,87      
VNXALLSHARE 1.394,18 11,17 0,81% 5.148,73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
192.681.550 4.296      
Thỏa thuận
Put though
35.061.357 918      
Tổng
Total
227.742.907 5.214      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 AMD 16.080.860 POM 6,99% DHM -6,93%    
2 HPG 11.781.980 HAS 6,98% BTT -6,79%    
3 HSG 8.491.600 HVG 6,97% VNL -6,76%    
4 STB 6.896.200 DPG 6,97% UIC -6,67%    
5 EIB 6.745.890 DHG 6,96% TCT -6,45%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
25.781.180 11,32% 24.387.500 10,71% 1.393.680    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.077 20,65% 950 18,22% 127    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FPT 11.171.010 FPT 537 GEX 1.567.440    
2 HPG 7.032.920 VNM 261 SSI 1.376.730    
3 STB 2.452.220 HPG 246 HPG 1.178.520    
4 POW 2.075.580 MSN 93 VCB 1.033.070    
5 SSI 1.786.490 VCB 81 MSN 747.790    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VSC VSC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 APC APC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/03/2019 tại Hội trường công ty.