Điểm tin giao dịch 26.02.2019

26/02/2019 15:22

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,06 -7,37 -0,74% 5.176,62      
VN30   929,51 -9,96 -1,06% 2.674,84      
VNMIDCAP 1.008,89 7,26 0,72% 1.398,35      
VNSMALLCAP 793,70 1,47 0,19% 531,93      
VN100   902,11 -6,78 -0,75% 4.073,19      
VNALLSHARE 898,75 -6,55 -0,72% 4.605,12      
VNCOND 1.029,16 -9,74 -0,94% 252,95      
VNCONS 934,07 -21,30 -2,23% 645,34      
VNENE   560,91 -6,34 -1,12% 94,82      
VNFIN   759,30 -7,26 -0,95% 998,58      
VNHEAL 1.113,69 21,53 1,97% 68,49      
VNIND   619,47 0,51 0,08% 969,72      
VNIT   806,73 -4,72 -0,58% 40,13      
VNMAT 1.015,32 -3,34 -0,33% 464,89      
VNREAL 1.349,83 -1,11 -0,08% 776,30      
VNUTI   812,87 2,58 0,32% 275,39      
VNXALLSHARE 1.384,97 -9,21 -0,66% 5.749,82      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
209.790.990 4.141      
Thỏa thuận
Put though
41.861.423 1.035      
Tổng
Total
251.652.413 5.177      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 AMD 16.575.090 TDW 7,00% TMT -6,98%    
2 FLC 16.193.270 DAT 7,00% TCD -6,90%    
3 HAG 12.856.190 CRC 6,99% DXV -6,84%    
4 HPG 7.834.580 ST8 6,97% CLL -6,84%    
5 HSG 7.240.200 LCG 6,96% TPC -6,69%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
25.392.760 10,09% 15.430.140 6,13% 9.962.620    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
900 17,39% 745 14,40% 155    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.296.400 VNM 416 GEX 2.086.780    
2 TMS 3.560.500 HPG 149 SSI 1.287.490    
3 VNM 2.809.220 VCB 107 HPG 1.121.160    
4 STB 2.192.510 TMS 90 VCB 657.670    
5 GEX 2.091.900 VHM 89 CTG 639.500    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HUB HUB (CTCP xây lắp Thừa Thiên Huế) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 26/02/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 15.246.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 25.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/12/2018.
2 TCM TCM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 12/04/2019.
3 TCM TCM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 19/03/2019.
4 REE REE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2019 tại Hội trường tòa nhà E-Town.
5 REE REE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, ngày thanh toán: 05/04/2019.
6 DHC DHC nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.445.977 cp (chào bán cổ phiếu ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/02/2019.