HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

26/02/2019 13:27

Ngày 26/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 15.246.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán: HUB) lên niêm yết và giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt hơn 152 tỷ đồng (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):