HOSE: Tin vắn Tập huấn về Thẻ điểm Quản trị công ty Doanh nghiệp Niêm yết Việt Nam và các vấn đề về công bố thông tin trên Báo cáo thường niên/ Báo cáo Phát triển Bền vững

26/02/2019 11:15

Ngày 22/2/2019 và 25/2/2019 Sở GDCK TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị trong Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) tổ chức buổi Tập huấn: Thẻ điểm Quản trị công ty DNNY Việt Nam và các vấn đề về công bố thông tin trên Báo cáo thường niên/Báo cáo Phát triển bền vững tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).