Điểm tin giao dịch 27.02.2019

27/02/2019 15:39

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 990,27 3,21 0,33% 5.152,51      
VN30   930,54 1,03 0,11% 2.293,70      
VNMIDCAP 1.019,01 10,12 1,00% 1.823,63      
VNSMALLCAP 795,39 1,69 0,21% 437,76      
VN100   905,52 3,41 0,38% 4.117,34      
VNALLSHARE 902,19 3,44 0,38% 4.555,09      
VNCOND 1.030,70 1,54 0,15% 265,69      
VNCONS 940,28 6,21 0,66% 662,16      
VNENE   562,22 1,31 0,23% 76,59      
VNFIN   756,01 -3,29 -0,43% 823,88      
VNHEAL 1.139,02 25,33 2,27% 152,89      
VNIND   624,65 5,18 0,84% 1.035,27      
VNIT   805,64 -1,09 -0,14% 39,32      
VNMAT 1.013,50 -1,82 -0,18% 447,33      
VNREAL 1.362,58 12,75 0,94% 757,83      
VNUTI   818,10 5,23 0,64% 267,46      
VNXALLSHARE 1.390,98 6,01 0,43% 5.280,10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
204.616.980 4.049      
Thỏa thuận
Put though
54.309.585 1.104      
Tổng
Total
258.926.565 5.153      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 GTN 29.283.750 HVG 6,92% CCI -9,09%    
2 FLC 26.159.620 TDW 6,92% HOT -7,00%    
3 AMD 15.331.730 GTN 6,91% HUB -7,00%    
4 MBB 13.462.193 TCT 6,91% PDN -6,99%    
5 HSG 8.466.710 AGF 6,90% CMV -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24.829.084 9,59% 20.005.704 7,73% 4.823.380    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
765 14,84% 712 13,81% 53    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 GTN 5.868.270 VNM 110 HSG 1.095.760    
2 PVD 4.312.710 HPG 106 HPG 761.920    
3 MBB 3.388.646 MSN 106 BWE 717.920    
4 HPG 3.082.140 VIC 100 CII 701.690    
5 HSG 1.239.780 VHM 94 SSI 543.900    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TPC TPC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 VPI VPI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội. 
3 CCI CCI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2019 tại Hội trường văn phòng công ty.
4 CCI CCI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 19/04/2019.
5 DHM DHM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2019 tại khách sạn Hai Âu, Gia Sàng, Thái Nguyên.
6 NNC NNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 06/04/2019 tại Hội trường văn phòng công ty.
7 NNC NNC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 15/03/2019.
8 DPM DPM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 20/03/2019.
9 VHM11802 VHM11802 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 13/03/2019.