Điểm tin giao dịch 28.02.2019

28/02/2019 15:39

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/02/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 965,47 -24,80 -2,50% 5.409,21      
VN30   904,98 -25,56 -2,75% 3.189,88      
VNMIDCAP 1.005,87 -13,14 -1,29% 1.325,00      
VNSMALLCAP 791,24 -4,15 -0,52% 317,15      
VN100   880,80 -24,72 -2,73% 4.514,88      
VNALLSHARE 878,33 -23,86 -2,64% 4.832,03      
VNCOND 1.016,16 -14,54 -1,41% 293,95      
VNCONS 910,29 -29,99 -3,19% 663,97      
VNENE   559,44 -2,78 -0,49% 63,09      
VNFIN   739,03 -16,98 -2,25% 962,37      
VNHEAL 1.159,72 20,70 1,82% 138,56      
VNIND   610,54 -14,11 -2,26% 977,70      
VNIT   789,88 -15,76 -1,96% 71,09      
VNMAT 995,47 -18,03 -1,78% 511,96      
VNREAL 1.312,67 -49,91 -3,66% 941,51      
VNUTI   810,89 -7,21 -0,88% 191,21      
VNXALLSHARE 1.355,22 -35,76 -2,57% 5.378,55      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
197.428.310 4.523      
Thỏa thuận
Put though
27.384.038 886      
Tổng
Total
224.812.348 5.409      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 16.010.670 BIC 6,94% HUB -6,99%    
2 HSG 9.114.530 AGF 6,88% SC5 -6,90%    
3 STB 8.526.300 SGT 6,86% HOT -6,81%    
4 HPG 8.138.980 GTN 6,84% SII -6,49%    
5 CTG 8.048.820 MCG 6,79% SGR -6,47%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.000.580 7,12% 25.684.430 11,42% -9.683.850    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
760 14,05% 1.108 20,49% -348    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 GTN 6.561.570 VNM 357 CTG 996.100    
2 HPG 5.502.000 HPG 186 SSI 863.740    
3 VCB 2.641.800 VCB 162 BWE 404.610    
4 VNM 2.466.570 VIC 153 MSN 303.550    
5 SSI 1.650.320 MSN 109 GEX 290.730    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TDH TDH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04 năm 2019.
2 FDC FDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04 năm 2019.
3 HPG HPG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2019 tại khách sạn Hillton Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4 FPT FPT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2018 tại Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
5 SMC SMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Thống Nhất, Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM.
6 DIG DIG giao dịch không hưởng quyền – thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 1:0,188 (số lượng dự kiến: 47.638.964 cp), với giá 13.000đ/cp.