Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị

28/02/2019 14:21

Tổng quan
Một trong những chức năng chính của quản trị công ty đối với doanh nghiệp là chức năng giám sát. Trong mô hình 3 tuyến phòng thủ được đưa ra bởi Viện Kiểm toán viên Nội bộ Hoa Kỳ (IIA), Kiểm toán Nội bộ (KTNB) là lớp thứ 3 để hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.
KTNB từ lâu đã là một trong các chức năng được công nhận rộng rãi trong các mô hình quản trị tốt ở thế giới, tuy nhiên, tại Việt Nam, cho đến gần đây, KTNB mới chỉ được quy định trong một số các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm. Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP (NĐ05) quy định về hoạt động KTNB đối với các doanh nghiệp. Nghị định này mở ra cơ hội tăng cường và hoàn thiện các hoạt động quản trị tại doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời là một thách thức do mô hình KTNB còn khá mới đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Với mong muốn đưa ra một bức tranh tổng quát về KTNB để trợ giúp các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để có thể định hướng được việc thành lập và vận hành một chức năng KTNB một cách hiệu quả, VIOD phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Deloite Việt Nam tổ chức chương trình “Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị”.
 
Mục tiêu
Nhằm cung cấp các thông tin sau cho các lãnh đạo doanh nghiệp:
• Các quy định chính của NĐ05 áp dụng đối với các doanh nghiệp
• Tại sao cần phải có KTNB
• Vai trò của KTNB trong vai trò hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong các hoạt động giám sát cũng như ra quyết định
• Vai trò của Hội đồng Quản trị đối với KTNB
• Các kiến thức và công cụ mà Hội đồng Quản trị có thể sử dụng để thành lập, vận hành và giám sát chức năng KTNB.
 
Đối tượng tham dự
Chương trình này được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh tại NĐ05 cũng như các doanh nghiệp khác có quan tâm đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB theo thông lệ quốc tế và qui định tại Việt Nam. Cụ thể, Chương trình này sẽ hướng đến các lãnh đạo có ảnh hưởng đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB, bao gồm:
• Thành viên HĐQT
• Thành viên của UBKT
• Thành viên của Ban Kiểm soát
• Thành viên Ban Điều hành phụ trách các vấn đề về rủi ro và kiểm soát
• Lãnh đạo phòng/ban KTNB
 
Đăng ký và Thanh toán
Phí tham dự: 5.000.000đ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT)
Hạn nộp đăng ký: 15/3/2019
Hạn thanh toán: 18/03/2019
 
Thông tin Chương trình
GEP4_IAFB1 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: 08:00 – 17:00, Thứ 4 ngày 20/3/2019
Địa điểm: Phòng Đà Nẵng – Huế, Tầng 2, Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM
GEP5_IAFB2 tại Hà Nội
Thời gian: 08:00 – 17:00, Thứ 6 ngày 22/3/2019
Địa điểm: Phòng Ballroom, Tầng 1, Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Quận Hoàn Kiếm
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms. Hà My
Hotline: +84 9 3624 9697