Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Ban Quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành

05/03/2019 15:12

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành
– Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
– Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
– Vốn điều lệ dự kiến: 29.844.920.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.928.292 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.928.292 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/03/2019 đến 15h30 ngày 25/03/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 01/04/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/04/2019 đến 16 giờ ngày 11/04/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 08/04/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm