Điểm tin giao dịch 07.03.2019

07/03/2019 15:37

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 994,03 -0,46 -0,05% 4.686,27      
VN30   922,29 -1,29 -0,14% 2.443,95      
VNMIDCAP 1.027,20 -6,78 -0,66% 1.272,72      
VNSMALLCAP 825,87 -0,17 -0,02% 420,62      
VN100   900,24 -1,15 -0,13% 3.716,67      
VNALLSHARE 898,52 -1,07 -0,12% 4.137,29      
VNCOND 1.037,14 -5,10 -0,49% 238,43      
VNCONS 912,34 -5,90 -0,64% 459,16      
VNENE   594,82 -8,67 -1,44% 63,46      
VNFIN   755,32 1,06 0,14% 766,02      
VNHEAL 1.205,09 6,23 0,52% 115,76      
VNIND   619,05 -0,37 -0,06% 832,17      
VNIT   799,90 1,75 0,22% 23,88      
VNMAT 1.013,94 -22,88 -2,21% 405,12      
VNREAL 1.370,22 8,33 0,61% 975,63      
VNUTI   832,42 -4,05 -0,48% 142,35      
VNXALLSHARE 1.389,62 -1,03 -0,07% 4.897,76      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
187.770.040 4.007      
Thỏa thuận
Put though
22.924.934 679      
Tổng
Total
210.694.974 4.686      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 15.858.350 PTC 7,00% YEG -7,00%    
2 CTG 8.054.740 QCG 6,97% SVT -6,91%    
3 ROS 7.011.720 SZL 6,97% DTT -6,90%    
4 ITA 6.598.740 PNC 6,96% MDG -6,82%    
5 HSG 6.382.790 TDW 6,94% EMC -6,67%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.486.659 9,72% 18.060.120 8,57% 2.426.539    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
845 18,03% 813 17,34% 32    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HBC 4.011.010 VNM 223 VRE 931.450    
2 FLC 3.535.450 MSN 215 BWE 541.910    
3 HPG 2.467.140 YEG 174 HHS 414.710    
4 MSN 2.386.880 VIC 134 POW 343.540    
5 VCB 1.608.120 VCB 101 VCB 338.660    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TNI TNI chính thức giao dịch bổ sung 15.841.095 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/04/2018.
2 DIG DIG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ 19/04/2019 đến 25/04/2019 tại Hội trường khách sạn Pullman, 15 Thi Sách, Thắng Tam, Vũng Tàu.
3 DIG DIG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 29/03/2019.
4 SCD SCD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức đại hội vào ngày 09/04/2019 và địa điểm đại hội sẽ được thông báo sau.
5 SAM SAM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 29/03/2019 và địa điểm đại hội sẽ được thông báo sau.
6 NSC NSC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 27/03/2019.