Điểm tin giao dịch 08.03.2019

08/03/2019 16:57

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 985,25 -8,78 -0,88% 4.247,33      
VN30   914,74 -7,55 -0,82% 2.061,94      
VNMIDCAP 1.013,70 -13,50 -1,31% 1.217,97      
VNSMALLCAP 822,19 -3,68 -0,45% 391,63      
VN100   891,93 -8,31 -0,92% 3.279,91      
VNALLSHARE 890,37 -8,15 -0,91% 3.671,54      
VNCOND 1.029,11 -8,03 -0,77% 359,25      
VNCONS 902,48 -9,86 -1,08% 497,98      
VNENE   587,67 -7,15 -1,20% 69,51      
VNFIN   746,48 -8,84 -1,17% 755,93      
VNHEAL 1.198,95 -6,14 -0,51% 47,38      
VNIND   614,14 -4,91 -0,79% 711,59      
VNIT   798,58 -1,32 -0,17% 37,13      
VNMAT 1.007,83 -6,11 -0,60% 380,01      
VNREAL 1.359,52 -10,70 -0,78% 666,79      
VNUTI   822,21 -10,21 -1,23% 124,48      
VNXALLSHARE 1.378,22 -11,40 -0,82% 4.319,90      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
176.347.260 3.564      
Thỏa thuận
Put though
26.161.393 683      
Tổng
Total
202.508.653 4.247      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 12.325.700 BMC 6,94% HU1 -7,00%    
2 FLC 10.508.880 DRH 6,93% YEG -6,98%    
3 HSG 7.904.440 MCG 6,90% DTT -6,94%    
4 HAG 6.644.810 MCP 6,87% CDC -6,82%    
5 HBC 6.514.810 TIE 6,85% EMC -6,79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.241.273 7,03% 10.597.941 5,23% 3.643.332    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
533 12,56% 521 12,26% 13    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.360.820 VNM 172 HPG 912.360    
2 HBC 2.135.490 MSN 90 KBC 883.170    
3 SBT 1.501.890 VIC 88 CTG 861.000    
4 VNM 1.256.650 HPG 80 SSI 814.980    
5 VCB 1.021.030 VCB 64 VCB 279.790    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SBV SBV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019.
2 HMC HMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 04/04/2019 tại Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM.
3 SJD SJD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 NAF NAF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 04/2019 tại Thành phố Vinh – Nghệ An.
5 LCG LCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 13/04/2019 và địa điểm sẽ được thông báo sau.
6 SGT SGT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào tháng 4 năm 2019, địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
7 DPG DPG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức đại hội vào ngày 30/03/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Đại lộ Thăng Long, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
8 HAH HAH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức đại hội dự kiến tháng 4/2019 tại Tầng 7 tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
9 TVS TVS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian dự kiến vào cuối tháng 3/2019 và địa điểm tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo sau
10 FUCTVGF2 FUCTVGF2 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức dự kiến cuối tháng 3/2019 và địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau.
11 FUCTVGF1 FUCTVGF1 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức dự kiến cuối tháng 3/2019 và địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau.