Điểm tin giao dịch 13.03.2019

13/03/2019 15:28

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/03/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.005,41 4,09 0,41% 5.106,24      
VN30   935,41 5,55 0,60% 2.776,03      
VNMIDCAP 1.024,43 -0,26 -0,03% 1.237,44      
VNSMALLCAP 835,53 3,56 0,43% 428,81      
VN100   910,21 4,49 0,50% 4.013,47      
VNALLSHARE 908,26 4,34 0,48% 4.442,28      
VNCOND 1.062,17 12,42 1,18% 368,29      
VNCONS 908,31 -0,72 -0,08% 323,66      
VNENE   590,85 -3,94 -0,66% 69,30      
VNFIN   770,63 9,07 1,19% 1.274,28      
VNHEAL 1.201,29 -4,26 -0,35% 15,48      
VNIND   619,13 -0,09 -0,01% 862,20      
VNIT   826,16 -4,69 -0,56% 83,68      
VNMAT 1.020,07 8,74 0,86% 339,56      
VNREAL 1.391,59 4,78 0,34% 923,07      
VNUTI   835,02 -1,66 -0,20% 147,83      
VNXALLSHARE 1.404,37 5,67 0,41% 5.288,57      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
197.620.220 4.429      
Thỏa thuận
Put though
31.760.990 677      
Tổng
Total
229.381.210 5.106      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 CTG 14.616.340 TLD 7,00% YEG -6,98%    
2 FLC 11.047.490 DAH 6,97% C47 -6,64%    
3 SCR 10.377.179 DCL 6,97% YBM -6,61%    
4 TCB 7.701.600 VAF 6,96% MDG -6,52%    
5 STB 6.154.040 TIP 6,95% CCI -6,25%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.735.755 9,04% 15.157.469 6,61% 5.578.286    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
730 14,30% 605 11,85% 125    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 PVT 3.218.400 MSN 123 CTG 1.760.380    
2 HBC 2.787.120 VCB 108 VRE 1.640.890    
3 VRE 2.650.030 VHM 100 CII 1.031.340    
4 HDB 1.909.360 VRE 100 BID 947.850    
5 CTG 1.903.380 HDB 59 BWE 673.120    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCD HCD chính thức giao dịch bổ sung 8.079.619 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/04/2018.
2 VPG VPG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức đại hội vào ngày 16/04/2019 tại Hội trường 723 tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
3 SZC SZC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức đại hội vào ngày 12/04/2019 và địa điểm tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo sau
4 DHG DHG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
5 TCO TCO giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2019, tại Hội trường văn phòng công ty.
6 TCO TCO giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 28/03/2019.
7 DXV DXV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 05/04/2019 tại 15 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Đà Nẵng.