Hội thảo “Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại công ty niêm yết”

14/03/2019 15:53

Với mục đích phổ biến các quy định mới liên quan đến Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán Nội bộ (KTNB) ban hành ngày 22/1/2019 và có hiệu lực ngày 01/4/2019 đến các Công ty Niêm yết và Công ty Chứng khoán, ngày 14/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp với Tổ chức đào tạo Smart Train, Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo “Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại công ty niêm yết”. Buổi hội thảo đã thu hút trên 250 khách mời tham dự đến từ các Công ty Niêm yết, Công ty Chứng khoán (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).