HOSE : Quyết định niêm yết lần đầu TN1

14/03/2019 10:45

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings như sau: